Met deze privacyverklaring informeer je jouw medewerkers over de persoonsgegevens die je verzamelt en gebruikt, en met welk doel je dat doet.

Let op: de inhoud van een privacyverklaring is altijd afhankelijk van de concrete persoonsgegevens die je binnen jouw organisatie verzamelt en gebruikt, en de wijze waarop dit binnen jouw organisatie is ingericht.

Inhoud

In deze privacyverklaring zijn onder meer bepalingen opgenomen om jouw medewerkers te informeren over:

  • welke persoonsgegevens worden verwerkt
  • met welk doel dat gebeurt
  • bewaartermijnen
  • de wijze waarop de persoonsgegevens zijn beveiligd
  • het recht op inzage, wijzigen en verwijderen van de verstrekte persoonsgegevens.

Waarom

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ben je als verwerkersverantwoordelijke verplicht om de betrokkenen van wie je persoonsgegevens verzamelt en gebruikt hierover te informeren.

Wil je alvast meer informatie over jouw verplichtingen omtrent de AVG? Bekijk onze video’s over de AVG of lees de blog over spelregels tijdens een sollicitatieprocedure onder de AVG.

Document preview

Klik op het vergrootglas in de afbeelding hiernaast voor een preview van dit document.

Voorradig in winkel € 125,00 excl.btw
Enya Kohne

Enya Kohne

Juridisch adviseur
Hulp bij documentkeuze? Bel: 010 59 13 022
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Vaak in de praktijk gebruikt
  • Juridisch en fiscaal up-to-date
  • Veilig en snel bestellen