Financiering

Categorieën

Betalingsregeling

Gebruik deze overeenkomst om de afspraken over  een betalingsregeling vast te leggen.

€ 59,00 excl. btw
 • Voorkomt discussie achteraf
 • Bij niet-nakoming vordering direct opeisbaar
 • Zekerheden kunnen worden gesteld
€ 59,00 excl. btw

Kredietovereenkomst (natuurlijk persoon)

Gebruik deze overeenkomst als je als ondernemer tot een maximum bedrag geld ter beschikking stelt aan een natuurlijk persoon en de afspraken hierover wilt vastleggen.

€ 99,00 excl. btw
 • Geeft helderheid over afspraken
 • Voorkomt discussie achteraf
 • Beperkt het risico op onzakelijk handelen
€ 99,00 excl. btw

Kredietovereenkomst (rechtspersoon)

Gebruik deze overeenkomst als je als ondernemer tot een maximum bedrag geld ter beschikking stelt aan een rechtspersoon en de afspraken hierover wilt vastleggen.

€ 99,00 excl. btw
 • Geeft helderheid over afspraken
 • Voorkomt discussie achteraf
 • Beperkt het risico op onzakelijk handelen
€ 99,00 excl. btw

Rekening-courant overeenkomst (DGA - bv)

Gebruik deze overeenkomst om de verrekening van onderlinge vorderingen en schulden in rekening-courant tussen DGA en bv schriftelijk vast te leggen.

€ 99,00 excl. btw
 • Geeft helderheid over afspraken
 • Vastlegging is wettelijk verplicht
 • Inclusief glijclausule
€ 99,00 excl. btw

Rekening-courant overeenkomst (holding-werkmaatschappij)

Gebruik deze overeenkomst om de verrekening in rekening-courant van onderlinge vorderingen en schulden tussen bv’s schriftelijk vast te leggen.

€ 99,00 excl. btw
 • Geeft helderheid over afspraken
 • Vastlegging is wettelijk verplicht
 • Inclusief glijclausule
€ 99,00 excl. btw

Geldleningsovereenkomst (natuurlijk persoon)

Gebruik deze overeenkomst als je als ondernemer een geldlening verstrekt aan een natuurlijk persoon en de afspraken hierover wilt vastleggen. 

€ 99,00 excl. btw
 • Geeft helderheid over afspraken
 • Voorkomt discussie achteraf
 • Beperkt het risico op onzakelijk handelen
€ 99,00 excl. btw

Geldleningsovereenkomst (rechtspersoon)

Gebruik deze overeenkomst als je als ondernemer een geldlening verstrekt aan een rechtspersoon en de afspraken hierover wilt vastleggen. 

€ 99,00 excl. btw
 • Geeft helderheid over afspraken
 • Voorkomt discussie achteraf
 • Beperkt het risico op onzakelijk handelen
€ 99,00 excl. btw