Deze verwerkersovereenkomst is opgesteld voor een organisatie (de verwerker) die persoonsgegevens verwerkt voor een verwerkingsverantwoordelijke. Een verwerker is bijvoorbeeld een accountantskantoor die van een verwerkingsverantwoordelijke de opdracht heeft gekregen de personeelsadministratie te voeren.

Deze overeenkomst is opgesteld vanuit de positie van de verwerker. Als je verwerkingsverantwoordelijke bent, gebruik dan ons model Verwerkersovereenkomst (verwerkingsverantwoordelijke).

Inhoud

In deze verwerkersovereenkomst maken de verwerkersverantwoordelijke en verwerker afspraken over de verwerking van persoonsgegevens. In de verwerkersovereenkomst zijn onder andere opgenomen:

  • instructies waarmee de verwerker de persoonsgegevens verwerkt;
  • een geheimhoudingsplicht waar de verwerker zich aan moet houden;
  • de wijze waarop de beveiliging van de persoonsgegevens geregeld moet zijn.

Ook bevat deze verwerkersovereenkomst bepalingen die ervoor zorgen dat subverwerkers verplicht zijn de privacyrechten van betrokkenen te waarborgen. Deze privacyrechten worden expliciet benoemd. Denk aan het recht op informatie, inzage en het laten verwijderen van persoonsgegevens.    

Waarom

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerker verplicht een verwerkersovereenkomst te sluiten.

Toelichting

Dit model wordt geleverd met een bijbehorende toelichting.

Document preview

Klik op het vergrootglas in de afbeelding hiernaast voor een preview van dit document.

Voorradig in winkel € 150,00 excl.btw
Matthias Duijzer

Matthias Duijzer

Juridisch adviseur
Hulp bij documentkeuze? Bel: 010 59 13 022
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Vaak in de praktijk gebruikt
  • Juridisch en fiscaal up-to-date
  • Veilig en snel bestellen