Ruitenburg adviseurs & accountants aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website. Hoewel wij ernaar streven om betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) juist of volledig is. De inhoud van deze website is van algemene en informatieve aard en niet bedoeld als advies. Ruitenburg adviseurs & accountants aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik van informatie op deze website.

Wij benadrukken dat de documenten die op onze webshop worden aangeboden, standaardmodellen zijn. Het op basis van deze documenten aangaan van juridische verplichtingen is dan ook altijd voor eigen rekening en risico. Mocht je twijfelen of een bepaald document geschikt is voor jouw concrete situatie, adviseren wij je om juridisch advies in te winnen.

Intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud (teksten en afbeeldingen) van deze website rusten intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Ruitenburg adviseurs & accountants. De afbeeldingen op deze website mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruitenburg adviseurs & accountants. De teksten op deze website mogen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt onder de volgende voorwaarden:

  • Ruitenburg adviseurs & accountants wordt vermeld als bron van de gekopieerde tekst;
  • de tekst bevat een link naar de betreffende webpagina van Ruitenburg adviseurs & accountants;
  • deze bepaling over intellectuele eigendomsrechten wordt uitdrukkelijk opgenomen.

Bronnen van derden

Deze website bevat koppelingen naar websites en andere bronnen van derden, die niet door Ruitenburg adviseurs & accountants worden gecontroleerd of onderhouden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie op deze websites en andere bronnen.